07
ČVC

Proč si vybíráme dřevostavby?

V dnešní době velice populární téma týkající se bydlení jsou dřevostavby. Dřevostavby mají vhodné předpoklady pro nízkoenergetické a pasivní stavění. A dřevo jako přírodní a obnovitelný stavební materiál, má jako jediný pasivní bilanci CO2, kterého během své existence absorbuje více, než vyprodukuje. Zároveň největší obavy z technických vlastností dřeva nejsou nijak odůvodněné. Ať už si totiž zvolíme jakýkoliv druh dřevostavby, musí vždy splňovat veškeré technické normy jako jsou například tepelná technika, akustika, životnost a protipožární bezpečnost. Dřevostavby u nás ještě před pár lety představovaly minoritní část novostaveb, což se však v poslední době mění. Dnes se jejich podíl na novostavbách nezanedbatelně zvýšil, a proto je téma dřevostavba nyní tak diskutované. Nejen totiž u našich sousedů v Rakousku a Německu, ale například i v USA, tento druh staveb již několik let zastupuje vyšší podíl ve výstavbě a to jak rodinných domů tak i domů občanské vybavenosti a domů bytových. Většinový podíl na všech stavbách mají dřevostavby například ve Skandinávských zemích a v Kanadě, kde lesy pokrývají velkou část území a jedná se tak o dostupný stavební materiál a dřevostavby zároveň reprezentují životní styl, který má velice blízko k přírodě.

Vzhledem k tomu, že dřevo bylo v minulosti jeden s nejdostupnějších stavebních materiálů, tak jsou dřevostavby i v naší zemi známi již po staletí a jejich životnost je plně srovnatelná se stavbami z ostatních materiálů. Při návrhu tohoto typu staveb se musí samozřejmě splňovat přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost, což nám do budoucna zaručí správnou funkčnost budovy. Pokud se rozhodneme pro stavbu ze dřeva, je velice důležité vybrat si architekta i realizační firmu s kvalitními znalostmi a zkušenostmi v tomto oboru. Každá stavba by se měla navrhovat s ohledem na své okolí, druh využití a místní podmínky tak, aby nám v průběhu své životnosti správně sloužila, a to samé platí samozřejmě i pro dřevostavby.

Dřevostavby lze dělit dle jejich typu, kde se každý vyznačuje odlišnými vlastnostmi. Pravděpodobně nejstarším tradičním typem dřevostaveb jsou dřevostavby roubené a srubové. Tyto typy staveb jsou masivní a nosný systém je tvořen nosnými stěnami, které tvoří masivní profily skládané na sebe. Klasická roubenka je postavena z hranolů, které jsou v rozích spojovány tzv. rybinou, rohovou vazbou bez přesahu. Mezi jednotlivé hranoly se kladla vycpávka. Tento druh dřevostaveb vyniká nepochybně svou rustikální atmosférou, přirozenou infiltrací vzduchu a kvalitními akustickými vlastnostmi. Roubenku nebo srub bychom měli stavět zejména s ohledem na její okolí, jelikož se jejich specifický vzhled nehodí například do centra obce nebo města, za to vynikne na samotě nebo na okraji lesa. Skeletové dřevostavby jsou v dnešní době velmi často aplikovaný systém zejména pro projekty větších staveb. Tento typ využívá obdobných zákonitostí jako betonový skelet. Nosnou konstrukci tvoří masivní, či lepené prvky, které jsou pak vyplněny lehkou konstrukcí. Zvenku je pak skelet zakryt obvodovým pláštěm. Tyto dřevostavby se vyznačují delší dobou realizace. Mezi její hlavní výhody ovšem patří nižší investiční náklady, možnost velkých rozponů, vhodnost pro vícepodlažní dřevostavby a vysokou architektonickou i dispoziční variabilitou.

Nejpoužívanějším systémem pro rodinné domy jsou dřevostavby rámové neboli sloupkové, kde hlavní nosný prvek zastupuje rámová kostra ze subtilních profilů a plášť z dřevitých desek. Výhodou jsou stejně jako u skeletového typu široké možnosti tvarování domu. Nevýhodou je vyšší pracnost. Tento druh může být k nerozeznání od zděných budov, oproti kterým je ale lehčí a má kratší dobu výstavby. Nejen pro rodinné domy se využívá masivních prefabrikovaných panelů ze dřeva, kde se panely připraví v továrně přímo na míru dle projektu. Mezi hlavní výhody tohoto druhu patří rychlá výstavba, s tím spojené minimální možné nedostatky, které by mohly v průběhu výstavby vzniknout a samozřejmě vysoká přesnost, která je pro prefabrikované stavby typická. Nevýhodou ovšem zůstává vyšší cena spojená s prefabrikací, dopravou a těžkou mechanizací na stavbě.

Pokud chcete výstavbu své dřevostavby maximálně urychlit, je možnost zvolit konstrukce ze sendvičových panelů. Celé stěny včetně okenních otvorů, stropů a střešních desek jsou připraveny v ideálních podmínkách továrny. Celou stavbu je díky tomu poté možné během pár dní na místě smontovat. Nevýhodou je ovšem obdobně jako u masivních prefabrikovaných panelů vyšší cena a možnost přenášení hluku stěnami.

V dnešní době se dále můžeme setkat i s řadou dalších systémů, kde lze například využívat výplní ze slámy a jiných materiálů. Druh bydlení by měl odrážet zejména na našem životním stylu tak, abychom se ve svém domě cítili komfortně. Pokud si pro své budoucí bydlení zvolíme dřevostavbu, měli bychom největší pozornost soustředit na výběr projekční kanceláře a dodavatele, kteří mají s tímto druhem staveb zkušenosti a mají dobré reference, aby došlo k realizaci architektonicky i technicky kvalitní stavby. Potom nám dřevostavby budou správně sloužit a poskytnou nám nezaměnitelnou atmosféru typickou právě pro tento typ staveb.

Zpět na blog